Maria Zofia Sieniawska


    Maria Zofia Sieniawska - (1699-1771) Miała możnych i wpływowych rodziców. Matka była osobą o dużym temperamencie, zaangażowaną w działalność polityczną, o sporych talentach organizacyjnych i gospodarczych. Zofia już w wieku pięciu lat mówiła i czytała po polsku i francusku. O piękną, wykształconą i posażną pannę konkurowało wielu; Jana Tarłły rodzice nie akceptowali, chciał się z nią żenić Michał Kazimierz Radziwiłł, w końcu zwyciężył rywali Stanisław Denhoff, miecznik koronny (potem hetman polny lit.) i uzyskał w r. 1724 zgodę na poślubienie hetmańskiej jedynaczki.

 

    Dwa lata później Maria Zofia straciła ojca, a w r. 1728 owdowiała. Tym wspanialszą stanowiła tzw. patię w Rzeczypospolitej, a również jedną z posażniejszych w Europie. Swatano jej księcia Charolais, infanta portugalskiego, a w Rzeczypospolitej stanęli do konkurencji o jej rękę Jan Klemens Branicki, Franciszek Salezy Potocki, oraz August Czartoryski. Rywalizcja była zacięta, pojedynkowano się, ośmieszano rywali. Już po śmierci władczej matki (zm. 1729) młoda wdowa zdecydowała się poślubić Augusta Czartoryskiego. Ten konkurent miał poparcie króla Augusta II, który obawiał się połączenia wielkiej fortuny Sieniawskich z kimś potężnym, a nastawionym wobec Sasów opozycyjnie. 11 Czerwca 1731 zawarli małżeństwo w warszawskim kościele Reformantów; ich związek okazał się harmonijny, a książę August umiejętnie pomnażał wspólny majątek, stanowiący dzięki posagowi Zofii solidną podstawę pod fundamenty Familii Czartoryskich i Poniatowskich.Herb Sieniawskich
<<<- POWRÓT DO DRZEWA GENEALOGICZNEGO